تاریخ :  یکشنبه ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
نویسنده :  بورس آنلاین


نماد نام شرکت دلیل توقف اقدامات در دست انجام
1 اخابر مخابرات ایران برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه برگزاری مجمع و ارائه مصوبات
2 بموتو موتوژن تعدیل با اهمیت پیش بینی سود هر سهم ---
3 پتایر ایران تایر تعدیل با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم سال 91 ---
4 تراک ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ایران سایر موارد
5 ثاژن سرمایه گذاری سخت آژند تغییرات با اهمیت در سرمایه گذاری های شرکت و پیش بینی درآمد هر سهم رفع ابهام در خصوص اطلاعات ارائه شده به سازمان
6 ثاصفا ساختمان اصفهان اظهارنظر مردود حسابرس در خصوص صورتهای مالی 1389 برطرف نمودن موارد مطرح‌شده توسط حسابرس و اخذ نظر مقبول یا مشروط حسابرس
7 ختراک ریخته گری تراکتور سازی ایران تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم رفع ابهام در خصوص اطلاعات ارایه شده به سازمان
8 خکاوه سایپا دیزل تعدیل پیش بینی سود هر سهم رفع ابهام در خصوص اطلاعات ارایه شده به سازمان
9 دسینا لابراتوارهای سینادارو برگزاری مجمع عمومی فوق العاده (تغییر سرمایه) برگزاری مجمع و ارایه مصوبات وارایه اطلاعیه پیش بینی با سرمایه جدید
10 دلقما داروئی و بهداشتی لقمان تعدیل پیش بینی سود هر سهم رفع ابهام در خصوص اطلاعات ارایه شده به سازمان
11 دکیمی صنعتی کیمیدارو تغییر با اهمیت عملکرد واقعی نسبت به پیش بینی رفع ابهام در خصوص اطلاعات ارایه شده به سازمان
12 سبهان سیمان بهبهان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه برگزاری و ارائه مصوبات مجمع
13 سخاش سیمان خاش تغییر با اهمیت درآمد واقعی هر سهم سال مالی 91 نسبت به آخرین پیش بینی رفع ابهام در خصوص اطلاعات ارائه شده به سازمان
14 سرود سیمان شاهرود بررسی اطلاعات شرکت رفع ابهام در خصوص موارد مطرح شده
15 سقاین سیمان قائن برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه برگزاری مجمع و ارایه مصوبات
16 سکارون سیمان کارون تعدیل پیش بینی سود هر سهم رفع ابهام در خصوص اطلاعات ارائه شده به سازمان
17 سکرما سیمان کرمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه برگزاری مجمع و ارایه مصوبات
18 شپاکسا پاکسان تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم رفع ابهام در خصوص اطلاعات ارائه شده به سازمان
19 شپلی پلی اکریل ایران ارایه اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 92 رفع ابهام در خصوص اطلاعات ارائه شده به سازمان
20 شتولی تولی پرس اظهار نظر مردود حسابرس نسبت به صورتهای مالی برطرف نمودن موارد مطرح شده توسط حسابرس و اخذ نظر مقبول یا مشروط حسابرس
21 شخارک پتروشیمی خارک تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم رفع ابهام در خصوص اطلاعات ارائه شده به سازمان
22 شدوص دوده صنعتی پارس تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم رفع ابهام در خصوص اطلاعات ارائه شده به سازمان
23 شسم تولید سموم علف کش حذف از بازار بورس انتقال به بازار پایه فرابورس
24 شصفها پتروشیمی اصفهان عدم ارائه اطلاعات پیش بینی سود هر سهم 91 و 92 ارایه اطلاعات به سازمان و رفع ابهام
25 شیران صنایع شیمیائی ایران تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم رفع ابهام در خصوص اطلاعات ارائه شده به سازمان
26 شکربن کربن ایران تغییر با اهمیت عملکرد واقعی نسبت به پیش بینی رفع ابهام در خصوص اطلاعات ارائه شده به سازمان
27 شکف کف اظهار نظر مردود حسابرس نسبت به صورتهای مالی برطرف نمودن موارد مطرح شده توسط حسابرس و اخذ نظر مقبول یا مشروط حسابرس
28 غبشهر صنعتی بهشهر برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم برگزاری مجمع و ارائه مصوبات و رفع ابهام در خصوص اطلاعات ارائه شده به سازمان
29 غمارگ مارگارین برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم برگزاری مجمع و ارائه مصوبات و رفع ابهام در خصوص اطلاعات ارائه شده به سازمان
30 فالوم آلومتک سایر موارد انتقال به بازار پایه فرابورس
31 فایرا آلومینیوم ایران "عدم اظهارنظر" حسابرس نسبت به صورت های مالی میان دوره ای 91 برطرف شدن موارد مطرح شده توسط حسابرس و اخذ نظر مقبول یا مشروط حسابرس
32 فسلیر سولیران انتقال به بازار پایه فرابورس
33 فمراد آلو مراد برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برگزاری مجمع و ارائه مصوبات به سازمان
34 لپارس پارس الکتریک تعدیل پیش بینی سود هر سهم سال 91 رفع ابهام در خصوص اطلاعات ارائه شده به سازمان
35 لخزر صنعتی پارس خزر تعدیل با اهمیت سود هر سهم رفع ابهام در خصوص اطلاعات ارائه شده به سازمان
36 مرقام ایران ارقام ---
37 وآتی سرمایه گذاری آتیه دماوند برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و تعدیل پیش بینی درامد هر سهم برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و ارائه پیش بینی و دلایل تغییر آن
38 ولغدر لیزینگ خودرو غدیر تعدیا با اهمیت سود هر سهم سال مالی 92 رفع ابهام در خصوص اطلاعات ارائه شده به سازمان:: موضوعات مرتبط: اخبار مجامع و تقسیم سود

با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، به بورس انلاین خوش آمدید. لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و در بهتر شدن كيفيت مطالب ياري نمایید.